Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Διάγνωση προβλημάτων και προτάσεις για βελτιώσεις, διαχείριση έργων, ανάλυση SWOT, σχεδιασμός και έλεγχος παραγωγής, επανασχεδιασμός, ανάλυση κόστους, συστήματα αξιολόγησης κλπ.

Συστήματα

ISO 9001, ISO 22000, CODEX ALIMENTARIUS, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 29990, ISO 39001, GDPR, QLABEL, SOLAR KEYMARK, CE, ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435, YA 1348.2004, Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ), FSSC 22000 κλπ.

Η εταιρεία διαθέτει πληθώρα εργαλείων, όπως βιβλία, λογισμικό, οδηγούς, πολυμέσα κλπ

Επιχειρηματικές μελέτες

Μελέτες σχεδιασμένες για τη στήριξη των στρατηγικών αποφάσεων των πελατών μας αλλά και της λειτουργίας των οργανισμών τους, συνοδευόμενες από συμβουλευτική και εκπαίδευση για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από εθνικά/ κοινοτικά προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ, μελέτες σκοπιμότητας, business plan κλπ.

Εκπαιδεύσεις

Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους (ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά), εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ή μεικτής μάθησης.

Projects

Έργα που αφορούν την Έρευνα και την Ανάπτυξης, Δια Βίου Μάθησης (Leonardo Da Vinci, Grundtvig), Erasmus+, Η Ευρώπη για τους Πολίτες, ΓΔ Απασχόλησης, ΓΔ Περιβάλλοντος, ΓΔ Επιχειρήσεων, ΓΔ Υγείας και Συμπεριφοράς Καταναλωτών, Ευφυείς Ενέργειες κλπ.

Διαδίκτυο

Σχεδιασμός, φιλοξενία και προώθηση ιστοσελίδων, συμβουλευτικές υπηρεσίες κοινωνικού δικτύου, B2B-B2C, on-line εφαρμογές, Λογισμικό.

Εκπαιδεύσεις

Στην IDEC Α.Ε. διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εκπαιδευτικών η οποία πηγάζει από τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση και εκτέλεση δεκάδων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση και δραστηριότητες νεολαίας).

Την προστιθέμενη αξία γνώσης από τη συμμετοχή μας αυτή, σε συνεργασία με εξαιρετικούς εισηγητές, έχουμε μετουσιώσει σε σεμινάρια εκπαίδευσης που εγγυόνται την επίτευξη των γνωστικών και αναπτυξιακών σας στόχων είτε σε προσωπικό, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Πραγματοποιούμε:

  • Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους (ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά).
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, με αντικείμενο τη διοίκηση της εκπαίδευσης και παιδαγωγικά θέματα.
  • Προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ή μεικτής μάθησης, που αναφέρονται σε επαγγελματικά αντικείμενα ή στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Για αναλυτική λίστα και περιγραφή των προγραμμάτων μας, παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ www.trainingcentre.gr/el.


Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς
  • Τηλέφωνο: 210 4286227
  • Email: info@idec.gr
  • Ιστοσελίδα: www.idec.gr