Διαφήμιση PPC (Pay-per-click)

Το PPC (Pay-per-click) Advertising είναι ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους online διαφήμισης, όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει ένα ποσό όταν κάποιος κάνει κλικ στην διαφήμισή του. Η πιο διαδεδομένη μορφή του PPC Advertising είναι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζητήσεων σε μηχανές αναζήτησης, όπως η Google και η Bing.

Οφέλη επιχείρησης από το PPC Advertising:

 • Γρήγορη και αποδοτική προσέγγιση νέων πελατών και αύξηση των πωλήσεων.
 • Δυνατότητα εύρεσης νέων δυνητικών πελατών ακριβώς την στιγμή που αναζητούν υπηρεσίες και προϊόντα μέσω των μηχανών αναζήτησης στο internet.
 • Επίτευξη αποτελεσμάτων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους marketing και διαφήμισης.
 • Πρόσβαση σε κανάλια διαφήμισης τα οποία χρησιμοποιούν πάρα πολλοί χρήστε καθημερινά.
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων συγκεκριμένης στόχευσης σε δυνητικούς πελάτες σύμφωνα με την στρατηγική της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή άλλων περιορισμών.
 • Αποτελεί μία από τις καλύτερες στρατηγικές για την ισχυροποίηση της θέσης της επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού.
 • Απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής οι οποίες καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες καθώς και ις ιδιαιτερότητες σχεδόν όλων των προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Προσαρμοσμένα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την συλλογή όλων των πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών και παρέχουν την δυνατότητα της βελτιστοποίησης και της προσαρμογής στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC:

 • Ανάπτυξη πλάνου διαφήμισης
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων target groups αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός και δημιουργία των διαφημίσεων σύμφωνα με το πλάνο
 • Παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί
 • Διενέργεια προσαρμοσμένων ερευνών οι οποίες στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης του PPC Advertising
 • Εκπαίδευση σε διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης πελατών/έργων/εργασιών.
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ e-shop, digital marketing)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και προετοιμασίας πιστοποίησης ως προς διεθνή πρότυπα
 • Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων επιδότησης (πχ ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός)

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς