Σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία - ISO 45001

Τι είναι το ISO 45001;

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη μείωση του κινδύνου στον χώρο εργασίας και τη γενικότερη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Είναι ένα γενικό πρότυπο το μπορεί να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και να εφαρμοστεί, ανεξάρτητα από το μέγεθός της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης. Παρέχει ένα γενικό πλαίσιο που επιτρέπει στους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα δραστηριοποίησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση;

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος υγείας και ασφάλειας είναι πολλαπλά:

  • Ηθικά: οι συνθήκες εργασίας δεν πρέπει να είναι επικίνδυνες για τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στα συστήματα ασφαλείας της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να εργάζεται χωρίς άγχος.
  • Οικονομικά: τα εργατικά ατυχήματα έχουν μεγάλο άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος για την επιχείρηση, όπως χαμένες ώρες εργασίας, χρόνος ανάρρωσης, αποζημιώσεις, νομικές ρήτρες, κακές εντυπώσεις στους εργαζόμενους, στους πελάτες και στην κοινωνία γενικότερα.
  • Νομικά: Τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχουν θεσμοθετηθεί με εθνική αλλά και κοινοτική νομοθεσία. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 αποδεικνύει ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Απαλείφει ή περιορίζει την αστική και ποινική ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση ατυχήματος, αφού αποδεικνύεται η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.

Ποιος ο ρόλος της IDEC Α.Ε;

Η IDEC, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης και τη συμβουλευτική των επιχειρήσεων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός συστήματος βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι υπηρεσίες της IDEC περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

  • Υλοποίηση διαγνωστικής μελέτης όπου εντοπίζονται οι ελλείψεις της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου.
  • Καθορισμό πλάνου ενεργειών. Καταγραφή και επιβεβαίωση των διαδικασιών του συστήματος.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Διενέργεια επιθεωρήσεων για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης του συστήματος.
  • Παρουσία και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.
  • Ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων (μη συμμορφώσεων) που μπορεί να προκύψουν.
  • Υποστήριξη της επιχείρησης μετά την πιστοποίησή της διενεργώντας εσωτερικές επιθεωρήσεις και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς