Αναπτυξιακός νόμος - νέος κύκλος υποβολών

Άνοιξε νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού νόμου για τα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με υποβολές έως 31/07/2020, ενώ παραμένει ανοικτό προς υποβολή προτάσεων το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» έως 30/09/2020.

Τα προβλεπόμενα είδη ενίσχυσης περιλαμβάνουν (ανάλογα με το καθεστώς) Επιχορήγηση, Φοροαπαλλαγή, Επιδότηση Leasing και την Επιδότηση Νέων Θέσεων Απασχόλησης ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει και το 55% της επένδυσης ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης.

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις με το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων να ξεκινά από τα 50.000€ για τους συνεταιρισμούς, τις 100.000€ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 150.000€ για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ενισχύονται δαπάνες:

  • Κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτηριακών υποδομών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και άλλες υποστηρικτικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  • Αγοράς νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων εσωτερικής χρήσης.
  • Μεταφοράς τεχνολογίας, αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες κλπ.
  • Προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού.
  • Επιπρόσθετα ενισχύονται δαπάνες ανάπτυξης και πιστοποίησης συστημάτων κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, 22000, 45001, κλπ. και άλλες άυλες δαπάνες.
  • Ενισχύεται τέλος το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει τα 3.000.000€ για το καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και τα 5.000.000€ για τα καθεστώτα «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Η IDEC μπορεί να αναλάβει της υποστήριξη της επιχείρησης σας για την σύνταξη επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της στον Αναπτυξιακό νόμο. Πάντα σε συνεργασία μαζί σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη και εύρεση τεχνικών λύσεων πάνω σε ζητήματα όπως Επιχειρησιακά Σχέδια Λειτουργίας, Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, Ασφάλεια τροφίμων, Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Εκπαίδευση προσωπικού, Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις κλπ. 

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρέχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση.

Φόρμα επικοινωνίας

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς